OVA-omavalvontajärjestelmä


Päivitä käsityksesi omavalvontajärjestelmistä

Kohteet

Teollisuusprosessit, kylmävarastot, kylmä- ja lämminkuljetukset, ammattikeittiöt, elintarviketeollisuus, rakennukset, laboratoriot, tutkimuskohteet

Mittaussuureet

Lämpötilat, ympäristösuureet, hygienia, prosessimittaukset

Hyödyt

  • Kerää tiedot helposti ja edullisesti mistä tahansa, myös liikkuvista kohteista
  • Mittaa, dokumentoi ja ymmärrä toiminta ja prosessit paremmin
  • Optimoi toiminta, energian ja resurssien käyttö
  • Realisoi kustannussäästöt nopeasti ja tehosta toimintaa
  • Nopeuta reagointia muutoksiin ja vikatilanteisiin, estä lisävahingot hälytysten avulla
  • Paranna laatua, vähennä hävikkiä, kohenna kilpailukykyä

Gliffy Zoom Zoom OVA-system

OVA on palvelupohjainen omavalvonnan kokonaisratkaisu

OVA-järjestelmä soveltuu kaikkeen valvontaan ja tiedonkeruuseen, missä mittaustietoja pitää kerätä ja tallentaa, tarkastella trendejä ja tulostaa mittausraportteja. Järjestelmä myös lähettää hälytykset tekstiviesteinä tai sähköpostina. Hyvin toteutettu järjestelmä opettaa käyttäjiä hyödyntämään järjestelmää ja varmistamaan tuotannon laadun, kun järjestelmää on helppo ja mukava käyttää. OVA-järjestelmä on kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa ei vain hankita joitakin laitteita, vaan kaikenkattava järjestelmä ja palvelu omavalvonnan tarpeiden ratkaisemiseksi pitkällä tähtäimellä. Nokeval on valmistanut mittauslaitteita jo yli 30 vuotta teollisuudelle ja on tämän kokemuksen pohjalta suunnitellut tiedonkeruujärjestelmän, jossa käyttäjien toiveet on huomioitu. Tuotteita ja ohjelmistoa myös kehitetään jatkuvasti asiakkaiden toiveiden perusteella.

Miten OVA-järjestelmä toimii

OVA-järjestelmään tietoja voidaan kerätä useasta eri lähteestä ja erityyppisillä mittauslaitteilla. Kiinteiden lähettimien mittaukset kerätään Ovalink-tukiasemalla ja lähetetään GSM-verkon välityksellä suoraan palvelinsalissa sijaitsevaan tietokantaan. Ovaterm-omavalvontapäätteessä on oma GSM-yhteys, joka mahdollistaa tietojen reaaliaikaisen keruun missä tahansa GSM-verkon kuuluvuusalueella.

Mittaustietojen seuranta

Mittaustietojen tarkastelu tapahtuu kirjautumalla Ovaport-tiedonkeruuohjelmaan internet-selaimella omilla käyttäjätunnuksilla. Ovaport-ohjelma on kehitetty käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Ovaport-ohjelma toimii kaikilla yleisimmillä internet-selaimilla, kuten IE9 ja uudemmat sekä Chrome ja Firefox. Myös useimpien älypuhelimien ja tablettien selaimia voidaan käyttää.

Mittaustiedot tallennetaan turvaan palvelinsaliin

Mittaustiedot siirretään valvontakohteista GSM-yhteyden kautta suoraan palvelinsaliin Tampereelle. Mittausten siirtojärjestelmä ei ole kosketuksissa asiakkaan omaan tietoverkkoon tai palomuureihin. Palvelinsalissa mittaustiedot varmuuskopioidaan automaattisesti ja säilytetään vähintään kahden vuoden ajan, sopimuksesta kauemminkin.


 

Ovaterm-käsipääte on olennainen osa omavalvontajärjestelmää

Ovaterm on mobiili tiedonkeruupääte, jolla voidaan mitata lämpötiloja, lukea viivakoodeja ja syöttää mittaustuloksia ja olosuhdetietoja. Kaikki mittaustulokset ja syötetyt tiedot lähetetään päätteen sisäisellä GSM-modeemilla suoraan palvelinsaliin, josta tiedot ovat tarkasteltavissa Ovaport-ohjelmalla. Käsipääte on olennainen osa omavalvontaa ja sen ominaisuudet ovat usein ratkaiseva tekijä työtehokkuuden ja tuottavuuden lisääjänä. Jos käyttäjät kokevat työkalujen käytön helpoksi ja luotettavaksi, silloin niitä myös käytetään.


Gliffy Zoom Zoom OvatermDiagram

Tulossa Ovahygi-anturikahva pintahygieniamittauksiin

Uusi pintahygieniamittalaite Ovahygi toimii suoraan yhdessä Ovaterm-käsipäätteen kanssa muodostaen ainutlaatuisen saumattoman kokonaisuuden siirtää pintahygieniamittausten tiedot jäljitettävästi suoraan Ovaport-omavalvontajärjestelmään.

Ovahygi toimii ATP-mittausperiaatteella ja on todella nopea. Näytepuikko työnnetään Ovahygi-anturikahvaan, kansi suljetaan ja mittaustulos on valmis muutamassa sekunnissa. Tulos siirtyy langattomasti Ovaterm-päätteeseen, josta se siirtyy eteenpäin Ovaport-ohjelmaan.

Ovaport on internet-selaimella käytettävä porttisi kaikkiin kerättyihin tietoihin


Ovaport-tiedonkeruuohjelma on kehitetty yksinkertaiseksi käyttää, tinkimättä suurtenkaan asiakkaiden tarpeista hallita satoja kohteita ja tuhansia mittauspisteitä. Ohjelman lähtökohtana on ollut saada käyttöliittymä sellaiseksi, että oleelliset asiat näkyvät yhdellä silmäyksellä.

Valvontaa voi tehostaa infonäytöillä yleisissä tiloissa

Ovaport-tiedonkeruuohjelma tarjoaa mittauspisteiden tiedot myös infonäyttömuodossa. Tyypillinen infonäytön asennuskohde on käytävä tai aulatila, joissa voi helposti seurata tilannetta ohi kulkiessaan. Näyttöjen pohjaväri muuttuu punaiseksi tai siniseksi, jos hälytysraja ylitetään. Keltainen väri kertoo, että virhe on kuitattu huomatuksi, mutta korjausta ei ole vielä saatu valmiiksi.

Ainutlaatuinen tarkkuuden ylläpitojärjestelmä

Gliffy Zoom Zoom OVA-cal

Valvontakohteiden sisälle ilman ulkoisia anturikaapeleita ja läpivientejä asennettavat lähettimet ovat kokonaistaloudellisin vaihtoehto. Lähettimien säännöllinen kalibrointi on yksinkertaista kalibroitujen vaihtomoduulien automaattisen toimituspalvelun ansioista. Vaihtomoduuleihin perustuvassa tarkkuuden ylläpidossa jokainen vaihtomoduuli on yksilöllisesti kalibroitu kolmessa eri lämpötilassa -30, 0 ja +30°C. Jokaiselle moduulille on sarjanumeron perusteella saatavilla yksilöllinen kalibrointitodistus nettisivuiltamme. Vaihtomoduulien vaihtaminen paikoilleen käy helposti ilman työkaluja. Lähettimen on kehitetty alusta asti erityisesti kylmäketjun valvonnan vaatimukset huomioiden.